AC-ČÁSLAV.CZ

Když jim to neřekneš ty, kdo tedy?

Tento den je dnem radostné zprávy a my jsme zticha. 2. Královská 7:9

Město Samaří bylo obklíčeno aramejskou armádou a nikdo nemohl dovnitř ani ven. Byla to zoufalá situace. Obyvatelé města se blížili k smrti vyhladověním. Čtyři malomocní, kteří byli odděleni a museli žít venku za městskými hradbami, se rozhodli jít do aramejského tábora v naději, že se nad nimi někdo slituje a možná jim dá jídlo a vodu. Když tam však přišli, zjistili, že andělské vojsko zahnalo nepřátele na útěk. Aramejci byli pryč a nechali po sobě jídlo, vodu, oblečení i cennosti.

Celý článek

0

Staronové chvály – 2

Mnozí lidé, křesťané nevyjímaje, žijí s přesvědčením, že pro ně Bůh nic nedělá. Každodenní život se stává rutinou, kdy se nad mnohými věcmi ani nepozastavíme. Ráno vstaneme, jdeme do školy či zaměstnání, postěžujeme si na kvalitu jídla v jídelně. Jako správní křesťané si během dne přečteme několik kapitol z Bible. Takto můžeme  na seznam “Denní rutina” přidat nepřeberné množství dalších činností. Nic extra, za co by stálo děkovat, že?

Celý článek

0

Zěstník – červen

V DOBÁCH SOUŽENÍ – David Wilkerson

Bůh neustále pracuje, i když nevidím důkaz. V každou denní chvíli, v každou hodinu mého spánku, pro mne připravuje cestu. A Jeho plán je pokaždé přesně načasován, i když se mi může zdát, že Jeho svatá práce se opožďuje. Hluboko v mém nitru činí věci, které tam musí být, aby mohl naplnit svá zaslíbení. Jednou se ohlédnu zpět a řeknu: „Pane, teď tomu rozumím. Po celou dobu jsi tam byl a pracoval na zázraku!“

Celý článek

0

Zvěstník – květen

SVATÉ POVOLÁNÍ
2. Tim 1, 9 Bůh nás spasil a povolal svatým povoláním ne pro naše skutky, nýbrž ze svého rozhodnutí a z milosti, kterou nám daroval v Kristu Ježíši před věčnými časy.
Jsem si vědom toho, že některá místa z Písma, či některé citace, které se dotkly mého srdce, používám častěji, takže to může vypadat, že se neustále opakuji. Ale jen pro malé vysvětlení, či alespoň malinkou obhajobu, si dovolím napsat, že známé úsloví: „Opakování je matka moudrosti“, je v tomto případě tak trochu ve stínu, resp. není to v tuto chvíli vůbec podstatné. Jsem si jist, že mě pudí sám Duch svatý k tomu, aby některá slova byla neustále připomínána.

Celý článek

0
Czech English GermanAdresa sboru:

Apoštolská církev, sbor Čáslav
Masarykova 194
Čáslav 286 01

Telefon: 739 600 323
E-mail: ac-caslav@ac-caslav.cz
IČ: 26520443

Veřejné bohoslužby

Čtvrtek- KC Beseda od 18:00 hod.
Neděle- Malá scéna Dusíkova divadla od 10:00 hod.

Tomas Graumann
Každá sudá neděle - Cukrárna Na terase
17:00 hod.

Aktuální slovo

Here is the Music Player. You need to installl flash player to show this cool thing!

Kde nás najdete?

Click to open larger map