AC-ČÁSLAV.CZ

Vytrvejte v běhu – David Wilkerson

Vaše trápení se může týkat tělesného utrpení, nezaměstnanosti, vzdorných dětí, nevěrných přátel, duševního zmatku, bolesti. Procházíte tím den za dnem a Satan vám našeptává, stejně jako Jobovi, “Spravedliví přece netrpí. Kdyby tě Bůh slyšel – kdyby tě opravdu spasil a kdyby jeho sliby byly pravdivé – měl bys být zachráněn okamžitě. Kde je tvůj Bůh? Tohle máš za svoji víru?

Celý článek

0

Opravdová síla – David Wilkerson

opravdovasilaJako Boží lid nemůžeme kráčet v Kristově plnosti, jestliže se nebudeme čím dál více oddělovat od ducha tohoto světa. Pokud se naše mysli postupně neodpoutávají od světských potěšení kolem nás, přijdeme o radost z našeho spasení. Smutnou pravdou je, že mnoho věřících se nedokáže radovat ze své spásy, protože zanedbávají poslouchání Božího Slova. Poslušnost Bibli – to je místo, kde začíná požehnání a radost!

Celý článek

0

Ať tě nic nedrží zpátky! – Carter Conlon

Když se rozhodneš chodit s Bohem, všechno, co tě předtím drželo zpátky, tě musí pustit. To je dobrá zpráva!

„Lában i Betúel odpověděli: ,Ta věc vyšla od Hospodina. Nemůžeme ti říct ani ano ani ne. Hle, Rebeka je před tebou. Vezmi ji a jdi, ať se stane ženou syna tvého pána, tak jak řekl Hospodin‘“ (Genesis 24:50-51).

Celý článek

0

Zvěstník – prosinec

TUDY NE!!!

Drazí přátelé,
letošní rok se neuvěřitelnou rychlostí blíží ke svému závěru. Vstupujeme do posledního měsíce tohoto roku a většinou je to čas, kdy se člověk obrací zpět, aby zhodnotil, zda se vše povedlo, nebo jsou oblasti, které by nejraději vymazal, nebo alespoň poopravil. Já se dnes ale nebudu ohlížet zpět, nýbrž bych nás všechny chtěl povzbudit k tomu, abychom do toho posledního měsíce roku, ale i do dalších dní roku příštího, mohli vstupovat s nadějí, že pokud jsme vydali sami sebe našemu drahému Pánu Ježíši (Přísloví 16:3 Svěř Hospodinu své počínání a tvé plány budou zajištěny), pak je dobré Mu důvěřovat i v momentech, kdy celý náš člověk křičí: „Tudy ne!!!!“
V krátkosti bych se chtěl sdílet s mým malým svědectvím o Boží shovívavosti s mou paličatostí, potažmo s MÝM přesvědčením :)

Celý článek

0
Czech English GermanAdresa sboru:

Apoštolská církev, sbor Čáslav
Masarykova 194
Čáslav 286 01

Telefon: 739 600 323
E-mail: ac-caslav@ac-caslav.cz
IČ: 26520443

Veřejné bohoslužby

Čtvrtek- KC Beseda od 18:00 hod.
Neděle- Malá scéna Dusíkova divadla od 10:00 hod.

Tomas Graumann
Každá sudá neděle - Cukrárna Na terase
17:00 hod.

Aktuální slovo

Here is the Music Player. You need to installl flash player to show this cool thing!

Kde nás najdete?

Click to open larger map