Modlitba

Neprosím o zázrak, Pane, nýbrž o sílu pro všední den.

 • Nauč mne umění malých kroků.
 • Učiň mne důvtipným a vynalézavým, učiň mne jistým, abych si uměl správně rozdělit čas.
 • Daruj mi jemný postřeh, abych pochopil, co je prvořadé a co druhořadé.
 • Prosím o sílu pro kázeň a míru, abych životem jen neproklouzával, ale abych si běh dne rozumně rozdělil, abych si všímal záblesků světla a výšin a abych si alespoň tu a tam našel čas pro kultovní prožitek.
 • Dej mi poznat, že blouznění, ať o minulosti nebo budoucnosti, nepomáhá dál.
 • Pomoz mi, abych to nejbližší činil co nejlépe a nynější chvíli poznal jako nejdůležitější.
 • Ochraň mne před naivní vírou, že v životě musí jít všechno hladce.
 • Daruj mi střízlivé poznání, že těžkosti, porážky, neúspěchy a zvraty jsou samozřejmým doplňkem života, kterými rosteme a zrajeme.
 • Připomeň mi, že srdce často stávkuje proti rozumu.
 • Pošli mi v pravou chvíli někoho, kdo má odvahu říci mi pravdu v lásce.
 • Dej mi denní chléb pro tělo a duši, projev tvé lásky, přátelskou ozvěnu a alespoň občas prožitek, že mne někdo potřebuje. Víš, jak velice potřebujeme přátelství.
 • Dej, abych této nejkrásnější, nejobtížnější, nejriskantnější a nejjemnější věci života dorostl.
 • Propůjč mi nutné vnuknutí, abych ve správném okamžiku odevzdal balíček dobra, se slovy nebo bez nich, na správném místě.
 • Ochraňuj mne před strachem, že bych mohl zmeškat život.
 • Nedávej mi co si přeji, ale co potřebuji.

Nauč mne umění malých kroků.