Ať tě nic nedrží zpátky! – Carter Conlon

Když se rozhodneš chodit s Bohem, všechno, co tě předtím drželo zpátky, tě musí pustit. To je dobrá zpráva!

„Lában i Betúel odpověděli: ,Ta věc vyšla od Hospodina. Nemůžeme ti říct ani ano ani ne. Hle, Rebeka je před tebou. Vezmi ji a jdi, ať se stane ženou syna tvého pána, tak jak řekl Hospodin‘“ (Genesis 24:50-51).

Lában a Betúel reprezentovali vedoucí autority v Rebečině životě, kteří ji dosud zadržovali. Ale nyní, vše co mohli říci, bylo: „Nemůžeme ti říct ani ano ani ne, protože ta věc vyšla od Hospodina.“

Jinými slovy, neexistuje žádná moc pekla, žádný nedostatek, žádná minulá zkušenost, žádná slova, která byla promlouvána nad tvým životem, ti nemohou zabránit stát se tím, kým tě Bůh povolal být v Kristu! Každé dveře vězení se musejí otevřít; všechna otroctví tě musí nechat jít. Jediné, co musíte udělat, je vstát a poslouchat Boží hlas.

Slibuji ti jednu věc: Budeš mít neuvěřitelný život, když si zvolíš žít pro Boha. Ano, když se Ho rozhodneš plně následovat, přijdou těžké dny. Přesto, když přijdeš ke konci své cesty, uvědomíš si,že bys nevyměnil jediný den, protože tvůj život přinesl slávu Kristovu jménu.

Samozřejmě, stejně jako Rebeka, každý z nás musí učinit rozhodnutí zcela následovat Krista. Je to osobní volba, chodit v čistotě, být dostupný pro potřeby druhých, poznávat Otcovu štědrost a být ochotný o ní říci dalším lidem. A tak dnes stojí před tebou posel, Duch Svatý, a ptá se tě: „Staneš se nevěstou vhodnou pro Syna mého Pána?“

 

Zdroj: http://davidwilkersoninczech.blogspot.cz/