Buď vděčný za to, co máš

„Za všech okolností děkujte, neboť to je vůle Boží v Kristu Ježíši pro vás.“ 1. Tesalonickým 5:18

Teoretický fyzik Stephen Hawking má geniální mozek. Někteří jej srovnávají s Albertem Einsteinem. Jenže trpí vzácnou degenerativní chorobou, která se nazývá amyotrofická laterální skleróza (syndrom ALS neboli onemocnění motorického svalstva). Je kvůli tomu prakticky paralyzovaný. Naučil se ovládat počítač konečky prstů, díky čemuž dokáže sdělovat své myšlenky a výpočty. Než onemocněl, považoval svůj život za nesmyslnou existenci. Příliš mnoho pil a velmi málo pracoval. Jakmile ale zjistil, že mu zbývá snad už jen několik let, život náhle získal naléhavost a nový smysl.

Nakonec se stal vlastně šťastnějším, než byl předtím. Vysvětlil ten paradox slovy: „Když se člověku vyhlídky zredukují na nulu, pak doopravdy ocení všechno, co má.“ Když ti řeknou, že ti zbývá jen omezený čas života, změní to celou tvou perspektivu. Věci, které jsi přehlížel, mají najednou smysl: smích dětí, východ nebo západ slunce, láska přátel a rodiny nebo třeba jen procházka v parku. Nejubožejší lidé na světě jsou ti, kteří si myslí, že jim život něco dluží. Nejsou šťastní, protože mají pocit, že nikdy nedostávají to, co si zasluhují. Když byl Pavel ve vězení bez naděje na osvobození, napsal: „Za všech okolností děkujte, neboť to je vůle Boží v Kristu Ježíši pro vás“ (1. Tesalonickým 5:18). Co se snažil sdělit? Jednoduše tohle: nesnaž se konkurovat, nesrovnávej se s jinými, nestěžuj si; místo toho se soustřeď na dobré věci, které ti Bůh dal, raduj se z nich a uč se vděčnosti (viz Filipským 4:8).

zdroj: www.spkd.cz