AC-ČÁSLAV.CZ

Nezařazené

Vytrvejte v běhu – David Wilkerson

Vaše trápení se může týkat tělesného utrpení, nezaměstnanosti, vzdorných dětí, nevěrných přátel, duševního zmatku, bolesti. Procházíte tím den za dnem a Satan vám našeptává, stejně jako Jobovi, “Spravedliví přece netrpí. Kdyby tě Bůh slyšel – kdyby tě opravdu spasil a kdyby jeho sliby byly pravdivé – měl bys být zachráněn okamžitě. Kde je tvůj Bůh? Tohle máš za svoji víru?

Celý článek

0

Ať tě nic nedrží zpátky! – Carter Conlon

Když se rozhodneš chodit s Bohem, všechno, co tě předtím drželo zpátky, tě musí pustit. To je dobrá zpráva!

„Lában i Betúel odpověděli: ,Ta věc vyšla od Hospodina. Nemůžeme ti říct ani ano ani ne. Hle, Rebeka je před tebou. Vezmi ji a jdi, ať se stane ženou syna tvého pána, tak jak řekl Hospodin‘“ (Genesis 24:50-51).

Celý článek

0

Důvod útoku

… poznám, že sis mě oblíbil… Žalm 41:12, ČSP

Ďábel nechce, abys věděl, že na tvém životě je Boží přízeň a že tě Pán požehnal ve všem dobrém, co tě těší. Ve skutečnosti vůbec nechce, aby sis myslel, že pro tebe Bůh něco dobrého udělal!

Celý článek

0

Buď vděčný za to, co máš

„Za všech okolností děkujte, neboť to je vůle Boží v Kristu Ježíši pro vás.“ 1. Tesalonickým 5:18

Teoretický fyzik Stephen Hawking má geniální mozek. Někteří jej srovnávají s Albertem Einsteinem. Jenže trpí vzácnou degenerativní chorobou, která se nazývá amyotrofická laterální skleróza (syndrom ALS neboli onemocnění motorického svalstva). Je kvůli tomu prakticky paralyzovaný. Naučil se ovládat počítač konečky prstů, díky čemuž dokáže sdělovat své myšlenky a výpočty. Než onemocněl, považoval svůj život za nesmyslnou existenci. Příliš mnoho pil a velmi málo pracoval. Jakmile ale zjistil, že mu zbývá snad už jen několik let, život náhle získal naléhavost a nový smysl.

Celý článek

0
Czech English German