AC-ČÁSLAV.CZ

Nezařazené

Ať tě nic nedrží zpátky! – Carter Conlon

Když se rozhodneš chodit s Bohem, všechno, co tě předtím drželo zpátky, tě musí pustit. To je dobrá zpráva!

„Lában i Betúel odpověděli: ,Ta věc vyšla od Hospodina. Nemůžeme ti říct ani ano ani ne. Hle, Rebeka je před tebou. Vezmi ji a jdi, ať se stane ženou syna tvého pána, tak jak řekl Hospodin‘“ (Genesis 24:50-51).

Celý článek

0

Důvod útoku

… poznám, že sis mě oblíbil… Žalm 41:12, ČSP

Ďábel nechce, abys věděl, že na tvém životě je Boží přízeň a že tě Pán požehnal ve všem dobrém, co tě těší. Ve skutečnosti vůbec nechce, aby sis myslel, že pro tebe Bůh něco dobrého udělal!

Celý článek

0

Buď vděčný za to, co máš

„Za všech okolností děkujte, neboť to je vůle Boží v Kristu Ježíši pro vás.“ 1. Tesalonickým 5:18

Teoretický fyzik Stephen Hawking má geniální mozek. Někteří jej srovnávají s Albertem Einsteinem. Jenže trpí vzácnou degenerativní chorobou, která se nazývá amyotrofická laterální skleróza (syndrom ALS neboli onemocnění motorického svalstva). Je kvůli tomu prakticky paralyzovaný. Naučil se ovládat počítač konečky prstů, díky čemuž dokáže sdělovat své myšlenky a výpočty. Než onemocněl, považoval svůj život za nesmyslnou existenci. Příliš mnoho pil a velmi málo pracoval. Jakmile ale zjistil, že mu zbývá snad už jen několik let, život náhle získal naléhavost a nový smysl.

Celý článek

0

Čistá ústa, uši a oči – David Wilkerson

Nedávno jsem potkal pastora, kterého znám už léta. Vždycky, když jsem se s ním v minulosti setkal, řekl jsem potom své ženě: „Ten člověk je tak povrchní. Jen se vychloubá a předvádí. Nechápu, jak mu Bůh mohl požehnat.“ Toho samého člověka jsem potkal znovu poté, co ve mně Duch svatý jednal ohledně souzení druhých. Tentokrát mi Duch řekl: „Miluj ho. Ztiš se a naslouchej mu. A pak se s ním modli.“
Poslechl jsem. Začal jsem toho člověka milovat, poslouchal jsem, když mluvil, a poté jsem ho vzal za ruku a modlil jsem se. Hned jak jsme se rozloučili, stala se mi zvláštní věc: přepadl mě smutek. Zaplavila mě hrůza – hrůza z toho, co jsem tomu člověku za ty roky udělal. Uvědomil jsem si, jak moc jsem zhřešil, když jsem toho muže pošpinil.

Celý článek

0
Czech English German