AC-ČÁSLAV.CZ

Zvěstník

Zvěstník – prosinec

TUDY NE!!!

Drazí přátelé,
letošní rok se neuvěřitelnou rychlostí blíží ke svému závěru. Vstupujeme do posledního měsíce tohoto roku a většinou je to čas, kdy se člověk obrací zpět, aby zhodnotil, zda se vše povedlo, nebo jsou oblasti, které by nejraději vymazal, nebo alespoň poopravil. Já se dnes ale nebudu ohlížet zpět, nýbrž bych nás všechny chtěl povzbudit k tomu, abychom do toho posledního měsíce roku, ale i do dalších dní roku příštího, mohli vstupovat s nadějí, že pokud jsme vydali sami sebe našemu drahému Pánu Ježíši (Přísloví 16:3 Svěř Hospodinu své počínání a tvé plány budou zajištěny), pak je dobré Mu důvěřovat i v momentech, kdy celý náš člověk křičí: „Tudy ne!!!!“
V krátkosti bych se chtěl sdílet s mým malým svědectvím o Boží shovívavosti s mou paličatostí, potažmo s MÝM přesvědčením :)

Celý článek

0

Zvěstník – říjen

UPNI SVÉ MYŠLENKY NA JEŽÍŠE – David Wilkerson

Písmo svaté nám jasně ukazuje, že máme ctít každou prorockou zprávu doručenou zbožnými muži a potvrzenou Písmem. Sbírejme všechno poznání o přicházejících bouřích, ať můžeme připravit naše srdce na to, čemu budeme čelit.
Nedovolme ale strachu či úzkosti pohltit naše myšlení či svírat naše srdce. Temnota zajisté přichází a soud je přímo před našimi dveřmi. Jako Boží lid ale nemůžeme dovolit žádnému temnému mračnu, aby zakrylo veliké světlo, jež nám Bůh zaslibuje, lásku a milosrdenství pro Jeho lid.

Celý článek

0

Zvěstník – září

Drazí přátelé,

máme tu opět začátek nového školního roku a léto nám pomalu odchází, aby přenechalo místo krásným podzimním dnům. Ano, možná je ještě brzy, ale čas je neúprosný a nedá se zastavit. Já osobně miluji letní prázdniny, protože přece jen ubude nějaká ta starost, která je spojena s průběhem zbývajícího roku. Mě vždy tak trochu zamrzí, když toto prázdninové pozastavení skončí, ale pak si řeknu, že zase po roce přijde zpět. Někomu naopak prázdniny vadí, protože je všude nějak moc lidí, ale myslím si, že vždy se nakonec se vším srovnáme a každý si najde „to svoje“.

Celý článek

0

Zvěstník – čevenec/srpen

POTŘEBUJEME VZORY?

„Uděláte všechno přesně podle toho, co ti ukazuji jako vzor svatého příbytku i vzor všech bohoslužebných předmětů.“ (Ex 25,9)

Potřebujeme pro svůj život lidské vzory? Zde očekávám, že každý křesťan odpoví, že Pán Ježíš je jeho vzorem. A možná ještě apoštol Pavel. Ale co současné žijící osoby? Máme své vzory? Měli jsme nějaké vzory v průběhu svého života?

Celý článek

0
Czech English German