Celým srdcem

„… Hospodinovi uvěřil a on mu to připočetl jako spravedlnost.“ 1. Mojžíšova 15:6
 

Abraham pocházel ze země, kde byly uctívány modly. Ve své rodině byl první, kdo sloužil pravému Bohu. Aby to mohl udělat, musel překonat svůj původ, svou výchovu a názory lidí kolem sebe.

Poslechl Boha, kterého jen málo znal, opustil bezpečí domova a vydal se k cíli, který nedokázal nikomu popsat. Měl chyby a slabé stránky? Určitě, najdi někoho, kdo je nemá! Dělal chyby? Ano, velké! Ale je ohromující, co Bůh může udělat pro nebo prostřednictvím člověka, který mu stejně jako Abraham „… důvěřuje, spoléhá na něj a pevně zůstává v něm“ (1. Mojžíšova 15:6; přel. z angl.). Zkrátka slouží mu celým srdcem.
Bůh s Abrahamem uzavřel smlouvu, v níž mu zasliboval slávu, bohatství, dlouhý život, ochranu a dítě, které se zázračně narodí v jeho stáří. Pokud jsi přijal Ježíše jako Pána a Spasitele, je stejné požehnání zaslíbené i tobě (viz Galatským 3:14).
Sledovat Abrahamovu cestu by nebylo těžké, protože všude, kudy prošel, postavil oltář Bohu. Několik jich je zaznamenaných v Písmu. Nejznámější je ten, na který položil svého syna Izáka (viz 1. Mojžíšova 22). Neexistovalo nic a nikdo, koho by Abraham miloval víc než Boha.
To, co Bůh udělal pro Abrahama, udělá i pro tebe, pokud mu budeš sloužit celým srdcem. Způsobí, že lidé se na tebe podívají a řeknou: „Tento člověk slouží Bohu, který se o něj skutečně stará; nikdo jiný by v jeho životě nemohl udělat takové věci.“ Boží požehnání je to, co dostaneš výměnou za bezvýhradnou oddanost. Když se nad tím zamyslíš, cena, kterou musíš zaplatit, není vysoká.

zdroj: www.spkd.cz