Důvod útoku

… poznám, že sis mě oblíbil… Žalm 41:12, ČSP

Ďábel nechce, abys věděl, že na tvém životě je Boží přízeň a že tě Pán požehnal ve všem dobrém, co tě těší. Ve skutečnosti vůbec nechce, aby sis myslel, že pro tebe Bůh něco dobrého udělal!

Bude se tě snažit přesvědčit, že nemáš v životě žádný cíl, sílu ani potenciál. Bude ti chtít namluvit, že tvůj původ tě předurčuje k neúspěchu. Jestli se mu to nepodaří, vsadí na hru s kartou z dětství. Pokud ani to nepomůže, bude ti připomínat všechna zklamání, která jsi v životě zažil. Jestliže přijmeš, co ti nabízí, skončíš s takovými pochybnostmi o sobě a s tak nízkým sebevědomím, že vůbec nebudeš věřit, že ti Bůh jakkoliv žehná nebo že má pro tvůj život úžasný plán. On ho ale má!
Bez ohledu na to, jak omezené jsou tvé možnosti nebo slabé tvé úspěchy, každé požehnání, jemuž se dnes těšíš, jsi přijal proto, že Pán je na tvé straně. Žalmista řekl: „Že sis mě oblíbil, poznám z toho, že nade mnou nezazní ryk nepřítele. Ujal ses mne pro mou bezúhonnost, postavils mě navěky před svou tvář“ (Žalm 41:12–13). David pochopil, že nepřátelé na něho útočí proto, že se stali svědky Boží milosti v jeho životě. Otázkou je, zda i ty chápeš, že ve tvém životě je Boží milost. Jestliže si to neuvědomuješ, nebudeš čekat útok, nebudeš chápat jeho příčinu a nebudeš vědět, jak jej odrazit. Jsi požehnaný a Bohem privilegovaný, a to je důvod, proč jsi cílem útoků! Jsou druzí rozzlobení kvůli tomu, co pro tebe Bůh udělal? Jak je možné, že oni to vidí a ty ne?

zdroj: www.spkd.cz