Dvakrát zachráněné dítě

Tomas GraumannDvakrát zachráněné dítě je název prezentace Tomaše Graumanna, který spolu s manželkou navštívil počátkem prosince náš sbor. Manželé Graumannovi strávili v Čáslavi 2 dny, 8.12. přednesl Tomáš svou prezentaci během nedělní bohoslužby, den na to se svým vyprávěním navštívil čáslavské gymnázium a rozloučili jsme se večerním posezením na Besedě.
Tomáš Graumann byl jedním z posledních dětí zachráněných Nicholasem Wintonem před transportem do koncentračního tábora. Více podrobností včetně audiozáznamu naleznete v tomto článku.

Tomáš Graumann se narodil roku 1931 v Brně do židovské rodiny. Rodiče své židovství nepraktikovali a poměrně brzy se rozvedli. Poté, co se Tomášova matka znovu vdala, se celá rodina přestěhovala na zámek v Těšanech u Brna. Brzy však přišel rok 1938 a s ním hrozba holocaustu. Téhož roku se rodině naskytla možnost emigrovat do Austrálie, hrozbu smrtelného nebezpečí však nebrali příliš vážně, rozhodli se příležitosti nevyužít s tím, že jejich domov je v Československu. Situace se však velice rychle zhoršuje, s Hitlerovou expanzí do Československa nabírá na obrátkách i pronásledování židů.
Snad pouze s Boží pomocí se Tomášově matce podařilo v srpnu 1939 zajistit pro syna místo v transportu do Skotska. Odjíždí sám s dvěma kufry, bratr Tony musel pro nemoc zůstat doma. Měl jet následujícím vlakem připraveným k odbavení na 1. září, vlak však nikdy nevyjel, jelikož toho dne začala druhá světová válka. Se svými blízkými se tak Tomáš již nikdy nesetkal, téměř celá rodina byla odsouzena ke smrti v koncentračních táborech.

Proč dvakrát zachráněné dítě?

Nebýt Nicholase Wintona, není pochyb, že by malého Tomáše čekal stejný osud jako jeho rodinu, transport do Skotska byt tedy první záchranou pro život zde na zemi.
Druhá záchrana pak byla pro věčnost, když Tomáš uvěřil v Ježíše Krista a přijal ho jako svého spasitele.

Příběh pokračuje

Příjezdem do Skotska však příběh Tomáše Graumanna zdaleka nekončí. Po ukončení střední školy vystudoval zdravotní a poté biblickou školu. Následně odjíždí na Filipíny, kde působil 8 let jako misionář a poznal zde i svou ženu Caroline.
Další Tomášovi kroky směřují do USA, kde s manželkou dlouhá léta sloužili převážně zahraničním studentům. Po revoluci v roce 1989 se však vrací zpět do Čech, aby sloužil Bohu tam, kde má své kořeny.

 

Dojmy ze setkání

I přes název této kapitoly začnu trochu netradičně, sám jsem totiž neměl možnost Tomáše osobně poznat. Ačkoli znám jeho vyprávění pouze ze záznamu, musím říci, že ve mně zanechalo silné stopy. Tomášův životní příběh totiž není “pouhé” vyprávění o hrůzách holocaustu, ale nese v sobě hned několik poselství. Vypíchnu jen jedno, které jsem si pro sebe vzal jako nejdůležitější. Nejdůležitější proto, že na něj navazují další a bez něhož nikdy nemůžeme dojít spasení.

Odpuštění

Přes všechno příkoří, které bylo Tomášovi způsobeno, přesto, že celá jeho rodina zahynula v koncentračních táborech, Tomáš díky Boží pomoci dokázal nacistům odpustit! Tomášovo odpuštění je něco neuvěřitelného a děkuji Bohu za tuto milost!
Často se na sebe zlobíme kvůli věcem, které jsou v porovnání s tímto pouhou malicherností. Žijeme v zášti vůči svým bližním, ve shromáždění se dotyčnému raději vyhýbáme, než abychom byli tím, kdo přijde první.
Zanechme svých svárů, vždyť nedokážeme-li odpustit jeden druhému, nemůžeme nikdy dojít odpuštění u Otce!

Marek 11:25 “A když se postavíte k modlení, odpouštějte, máte-li co proti komu, aby i Otec váš nebeský odpustil vám hříchy vaše”

Jednota

Spolu s odpuštěním přichází do církve jednota, která je taktéž velice důležitá. Jedině církev stojící v jednotě je odolná vůči útokům z venčí. Pokud je církev rozpolcena svárem, jen těžko odolá dlouhodobému tlaku. Obstojí možná jednou, pětkrát, či desetkrát, ale dříve nebo později si satan nalezne mezeru, do které vrazí klín a je zaděláno na veliký problém.

Efezským 4:2-3 “…. Snášejte se navzájem v lásce a usilovně hleďte zachovat jednotu Ducha, spojeni svazkem pokoje”

Tolik tedy mé dojmy z poslechu příběhu Tomáše Graumanna. Materiálů je nashromážděno více, můžete se tedy těšit na krátké pokračování, tentokrát na stránkách KC Beseda. Na článek upozoníme i na stránkách AC Čáslav.

 

Here is the Music Player. You need to installl flash player to show this cool thing!