AC-ČÁSLAV.CZ

O sboru

HISTORIE SBORU

Naše historie sahá do roku 1990. V tomto roce Pavel a Eva Dolejší přijali od Boha, že mají v Čáslavi založit sbor. Samotnému rozhodnutí předcházely modlitby za jasné vedení a načasování práce.

Služba založení sboru byla podporována Křesťanským společenstvím, jehož členy v té době manželé Dolejší byli. 13.12. 1990 proběhlo první evangelizační shromáždění na Malé scéně Dusíkova divadla v Čáslavi. Téměř v zápětí se konala první bohoslužba, která probíhala na stejném místě. To byl vlastně zárodek sboru, který začal pomalu růst. Duch svatý této práci žehnal a lidé přicházeli ke Kristu při každém shromáždění, které se později konalo dvakrát týdně (ve středu a v neděli). Sbor rostl a postupně se formoval, což bylo veliké a mocné dílo Ducha svatého, který působil v lidských srdcích.

V září roku 1994 se čáslavský sbor stal součástí Apoštolské církve. Začal také vysílat služebníky do celé naší vlasti. Mnozí Čáslavští dnes slouží na různých místech, kde zvěstují Kristovu dobrou zprávu o záchraně člověka. Do tohoto mladého sboru přicházelo mnoho mladých lidí, zejména studentů, ale s nimi přicházeli i někteří rodiče.

V roce 1999 Pavel a Eva Dolejší službu v čáslavském sboru předali a přestěhovali se do Veselí nad Lužnicí, kde s Boží pomocí začali práci mezi seniory a také společně napsali řadu krásných knih, které obohatily mnohá srdce a dotkly se mnohých životů. Roku 2010 odešel Pavel Dolejší do nebeského domova, ale služba ve Veselí pokračuje v osobě jeho manželky dále.

Také práce v čáslavském sboru neskončila, ale pokračuje dále a rozvíjí se pod vedením současného pastora Miroslava Klimenta.

SBOR DNES

Náš sbor se schází naMalé scéně Dusíkova divadla v Čáslavi.Bohoslužby se konají v neděli dopoledne (od 10:00) a ve čtvrtek večer (od 18:00). Také se rozrostl co do počtu míst, kde se dnes scházejí křesťané patřící k našemu sboru, kteří slouží svému okolí evangeliem. Konkrétně jde samozřejmě o Čáslav, pak o Veselí nad Lužnicí, Novou Včelnici a v poslední době i o Třemošnici. Tam všude jsou lidé, kteří se hlásí k Čáslavi, ale především ke Kristu!!!

Jak šel čas, začaly ve složení sboru převažovat rodiny s dětmi. Ty byly jednou z příčin, proč začala práce mezi dětmi. Děti se scházejí nejen v neděli v rámci bohoslužby (tzv. nedělní škola), ale také každý pátek mají setkání pro dvě věkové skupiny, které jsou, stejně jako skupinky v neděli, otevřeny nejen pro děti z církve:

  1. KaKaDu (KKD) – dětský klub pro děti od 3 do 12 let
  2. Freecoolíni – pro náctileté (tj. pro teenagery)

Ale pozornost se nezaměřuje pouze na děti či mladé lidi, sbor Apoštolské církve Čáslav v součastné době navštěvují všechny věkové skupiny, což je v podstatě skutečný Boží zázrak. Vážíme si toho, že si můžeme být vzájemně oporou a společně se povzbuzovat na cestě za Pánem Ježíšem.

K dnešnímu dni navštěvuje sbor zhruba 52 dospělých a 34 dětí.

Czech English German