Jiří Sedláček – Plánování

V neděli 8.9. náš sbor navštívil bratr Jiří Sedláček, senior Východočeské oblasti, a přinesl nám slovo o plánech lidských, ale i Božích. Bůh nám tímto slovem přineseným skrze Jirku nastavuje jasné zrcadlo a mám za to, že snad každý s ním bude více či méně konfrontován. Já se určitě v některých příkladech nalezl.

Jak moc se snažíme prosadit vlastní plány třeba i navzdory vůli našeho Otce? Jsme vždy poslušní, nebo máme stanovené hranice, za které ani Bůh nesmí? Obstály by naše pohnutky, pokud by dnes přišel Pán Ježíš?

Na takové otázky se neodpovídá lehce. Raději na ně snad ani nemyslet, že? Naopak, buďme vděčni Pánu, že (nejen) toto slovo zaznělo dokud je ještě čas.
 
8.9.2019 – Jiří Sedláček
Plánování