JISTÝ V KAŽDÉ SITUACI

Bible říká: „Bůh nám nedal ducha strachu, ale ducha síly, lásky a rozvahy“ (2 Timoteova 1:7)ekrize

Obrátí se současná recese v hlubokou depresi? Je to ta ekonomická bouře, před kterou tolik ministrů a ekonomů varovalo? Nebo je to jenom další dočasné vyrovnání ekonomiky?
Upřímně, žádný člověk na Zemi to neví. Ekonomové nabízejí naprosto odlišné předpovědi a takzvaní „prorokové“ vysílají všechny možné druhy matoucích varování.

Několik let nazpátek mi stovky ustrašených křesťanů napsalo o proroctví, které říkalo, že většina Floridy bude zaplavena přílivovou vlnou. Mnoho křesťanů uteklo z Floridy na ten předpovídaný den na takzvanou „dovolenou“ – právě pro případ, že by proroctví bylo pravé. Florida je pořád ještě s námi!

Nikdo neví kdy, jak nebo kde Bůh sešle svůj soud. Časy a doby jsou plně v Jeho ruku. Bůh se mnou osobně jednal ohledně používání datumů, jmen nebo míst a když jsem ho v této věci neposlechl, dopadl jsem spíše jako spekulant spíš než skutečný prorok. Všechna pravá proroctví musí nabízet naději a útěchu Božímu lidu, který žije vírou.

Kde žijete? V zóně zemětřesení nebo možná blízko její hranice? Žijete v táhnoucím se předměstí, které vypadá každým dnem méně bezpečně? Žádné zásoby potravy? Žádné zlaté tabulky nebo mince k zajištění se proti inflaci? Nic k čemu se uchýlit v případě ekonomického kolapsu? Nic z čeho žít, pokud ztratíte práci? Cítíte se mimo, když se ostatní kolem vás chlubí svými plány do budoucnosti?

Nepanikařte! Máte vše, co potřebujete, pokud věříte v Pánova zaslíbení Jeho ochrany. Každé dítě Boží má neotřesitelnou smlouvu záchrany. Čím víc čtu slova Ježíše, tím víc věřím, že žádá naši dětskou důvěru v Něho, aby nás mohl zabezpečit v každé situaci.

Moje rada je: zůstat napojeni a přestat naslouchat hlasům, které říkají varování, která nejsou slučitelná s Písmem. „Neboť Bůh není Bohem zmatku, ale pokoje.“ (1 Korintským 14:33).

„Nebudeš se bát náhlého děsu ani zkázy, jež čeká ničemy. Hospodin bude stát po tvém boku, on sám tvé nohy před pastí ochrání!“ (Přísloví 3:25-26) 

 

 

zdroj: http://davidwilkersoninczech.blogspot.cz/