Návštěva z Teen Challenge – záznam ze shromáždění

AKTUALIZACE

Přinášíme vám záznam z nedávné návštěvy Teen Challenge v našem sboru, která byla bezesporu velkým povzbuzením. Můžete se tak alespoň okrajově seznámit s fungováním střediska, slyšet svědectví několika studentů, ale i Jirky Zavadzkého, a v neposlední řadě pak kázání o Zacheovi.

Je úžasné slyšet svědectví o proměněných a hlavně zachráněných životech. Sám mám ve svém okolí několik lidí, kteří si nějakou formou závislosti prošli či procházejí, ať už se jedná o drogy či alkohol. Někteří i několikrát navštívili různé léčebny typu Bohnice či Červený dvůr, ovšem bez valného výsledku.  Snad všichni, či alespoň většina lékařů z tohoto oboru se shodne, že absolvent odvykacího programu není nikdy vyléčený, ale pouze abstinující. Právě toto je na práci Teen Challenge a tedy především na práci Ježíše to nejlepší. Opět potvrzeno na případech lidí, které osobně znám. Ježíš nepřináší šidítko ve formě abstinence, ale dává zcela nový život a svobodu od závislosti!
Díky Bohu za to.

Během bohoslužby kluci rozdávali lístečky, na které mohl každý napsat své modlitební potřeby, za tyto potřeby se pak budou v Poštovicích pravidelně modlit. Pojďme se také my modlit za ně. I kdyby se mělo jednat jen o tuto jedinou modlitbu. Žádná modlitba před Otcem nezapadne!

30.10.2018 Bohoslužba s Teen Challenge MP3


30.9.2018 očekáváme návštěvu z mužského střediska Teen Challenge z Poštovic. Spolu s vedoucím střediska Jiřím Zavadzkim přijede několik dalších studentů, aby se s námi podělili o svá životní svědectví, kdy Pán Ježíš vstoupil do jejich života a vysvobodil je ze zajetí závislosti.

Po bohoslužbě jste zváni na občerstvení a v neposlední řadě bude možné zakoupit výrobky z Bio farmy (projekt NES FARMA) Teen Challenge, jako jsou bylinné čaje, chilli omáčky, česnek, sušená / nakládaná rajčata, sušené ovoce a podobně. Nákupem těchto produktů podpoříte provoz střediska.

Více o středisku Teen Challenge v Poštovicích naleznete na internetových stránkách www.teenchallenge.cz