Návštěva z Teen Challenge

Teen-Challenge--400x40016. až 18. dubna 2016 jsme měli ve sboru vzácnou návštěvu. Přijel Marek Honzík ze šluknovského střediska Teen Challenge pro muže. V neděli sloužil ve sboru – kázal na téma milosrdenství a soucitu. Jeho slova o rozdílu mezi pouhou lítostí a soucitem, který by měl být vždy doprovázen i skutkem, sedotkla srdcí mnohých z nás.

V pondělí měl Marek přednášky na středních školách v Čáslavi. Navštívil zemědělskou a průmyslovou školu, kde měl možnost přednášet před cca stovkou studentů na téma drogové závislosti.
Účelem primární prevence bylo sdělit mladým lidem pravdu o realitě dalekosáhlých následků braní drog (sebedestrukce, rozklad osobnosti, mentální a fyzické následky, kriminalita atd.).
Témata a otázky k zamyšlení byly probírány formou diskuse. O těchto věcech slyší mladí lidé z mnoha zdrojů, u Marka však byla nesmírně cenná jeho osobní zkušenost, o niž se s nimi mohl podělit.
Ježíš ho vysvobodil ze závislosti na drogách a dal mu svobodu a sílu nejen sloužit závislým, kteří se chtějí svá závislosti zbavit, ale také sloužit mladým v rámci prevence.

Přednáška studenty velice zaujala a mnozí si po jejím skončení vzali také nabízené výtisky knihy Dýka a kříž od Davida Wilkersona.

Záznam z bohoslužby si můžete poslechnout či stáhnout níže Marek Honzík – Soucit

marek_honzik