AC-ČÁSLAV.CZ

Zvěstník – prosinec

TUDY NE!!!

Drazí přátelé,
letošní rok se neuvěřitelnou rychlostí blíží ke svému závěru. Vstupujeme do posledního měsíce tohoto roku a většinou je to čas, kdy se člověk obrací zpět, aby zhodnotil, zda se vše povedlo, nebo jsou oblasti, které by nejraději vymazal, nebo alespoň poopravil. Já se dnes ale nebudu ohlížet zpět, nýbrž bych nás všechny chtěl povzbudit k tomu, abychom do toho posledního měsíce roku, ale i do dalších dní roku příštího, mohli vstupovat s nadějí, že pokud jsme vydali sami sebe našemu drahému Pánu Ježíši (Přísloví 16:3 Svěř Hospodinu své počínání a tvé plány budou zajištěny), pak je dobré Mu důvěřovat i v momentech, kdy celý náš člověk křičí: „Tudy ne!!!!“
V krátkosti bych se chtěl sdílet s mým malým svědectvím o Boží shovívavosti s mou paličatostí, potažmo s MÝM přesvědčením :)

Celý článek

0

Den před Pánem v Poštovicích

V sobotu 24. 9. 2016 se uskutečnil další výjezd tentokráte sedmi členů  sboru AC Čáslav (Blanka Remešová, Štěpán Poner, Jiřina Jirmanová, Maruška a Honza Svobodovi, Jára Švarz s dcerou Majdou) do střediska Teen Challenge Poštovice na konaný Den před Pánem.

Celý článek

0

Zvěstník – říjen

UPNI SVÉ MYŠLENKY NA JEŽÍŠE – David Wilkerson

Písmo svaté nám jasně ukazuje, že máme ctít každou prorockou zprávu doručenou zbožnými muži a potvrzenou Písmem. Sbírejme všechno poznání o přicházejících bouřích, ať můžeme připravit naše srdce na to, čemu budeme čelit.
Nedovolme ale strachu či úzkosti pohltit naše myšlení či svírat naše srdce. Temnota zajisté přichází a soud je přímo před našimi dveřmi. Jako Boží lid ale nemůžeme dovolit žádnému temnému mračnu, aby zakrylo veliké světlo, jež nám Bůh zaslibuje, lásku a milosrdenství pro Jeho lid.

Celý článek

0

Pozvánka na oblastní shromáždění

2016-pozvanka-na-oblastni-shromazdeni2

0
Czech English GermanAdresa sboru:

Apoštolská církev, sbor Čáslav
Masarykova 194
Čáslav 286 01

Telefon: 739 600 323
E-mail: ac-caslav@ac-caslav.cz
IČ: 26520443

Veřejné bohoslužby

Čtvrtek- KC Beseda od 18:00 hod.
Neděle- Malá scéna Dusíkova divadla od 10:00 hod.

Tomas Graumann
Každá sudá neděle - Cukrárna Na terase
17:00 hod.

Aktuální slovo

Here is the Music Player. You need to installl flash player to show this cool thing!

Kde nás najdete?

Click to open larger map