Petr Kácha – Naše dědictví v Pánu Ježíší Kristu

foto-kacha

 Pastor KS regionu Střed a člen týmu vedení KS

Narodil se 29.1.1966 v Praze. Vyrostl v rodině bez vyznání. V roce 1980 – 1984 studoval na Středním odborném učilišti polygrafickém. Vyučil se jako ruční sazeč. V roce 1985 během základní vojenské služby přijal Pána Ježíše Krista jako svého Pána a Spasitele. Po návratu z vojny se v roce 1987 stal členem Církve českobratrské evangelické v Praze. O rok později začal studovat na Komenského evangelické bohoslovecké fakultě v Praze (později na Evangelické teologické fakultě UK). Studium však z osobních a věroučných důvodů později nedokončil. V letech 1989 – 1991 byl členem Evangelické církve metodistické a později i pomocným kazatelem ve sboru ECM ve Vršovicích. Od roku 1991 do dnešního dne je členem Křesťanského společenství Praha – regionu Praha-Střed (který vznikl na podzim roku 2007 sloučením regionu Vršovice a Střed a přijal název Praha-Střed). Téměř od začátku jako starší a nyní i jako vedoucí sboru. V roce 1998 – 1999 studoval na biblické škole Harvest International University a studium zakončil jako bakalář teologie. Jeho manželka se jmenuje Hana a je původně dětská zdravotní sestra. Májí děti Evu, Ester, Davida, Adama a Tomáše. Mimo své služby pracuje od r. 1990 jako učitel angličtiny. Miluje Boha, svou rodinu a svoji církev. Na koníčky mu v současné době nezbývá moc času.
 

 

 

Here is the Music Player. You need to installl flash player to show this cool thing!