Rozhodování

„Svěř Hospodinu své počínání a tvé plány budou zajištěny.“ Přísloví 16:3

Pokud jsi byl po celý svůj život varován před děláním špatných rozhodnutí, strach může způsobit, že promeškáš Bohem dané příležitosti. „A kdyby polnice vydala neurčitý zvuk, kdo by se připravoval k bitvě?“ (1. Korintským 14:8). Jsi jako mula, která stojí mezi dvěma žoky sena a jsi neschopný se rozhodnout, které seno žrát, protože se bojíš, že si špatně vybereš, takže nakonec vyhladovíš k smrti? Musíš jednat! Máš potřebu dělat věci dokonale a tvá touha mít pod kontrolou každý možný výsledek způsobuje, že jsi stále někde zaseknutý? Pak si pamatuj a snaž se o toto:

 

 

  1. Přestaň se pokoušet všechny potěšit. „Kdo se třese před lidmi, ten klade sobě léčku, kdo však doufá v Hospodina, má v něm svůj hrad“ (Přísloví 29:25). Když už jednou víš, co ti přináší naplnění, pokud je to Boží vůle, zanes svůj směr do mapy a odmítni, aby tě názory druhých zastavily nebo ovlivnily tvůj pohled.
  2. Pamatuj na to, že časem se tvé cíle mohou změnit. To, co potřebuješ dnes, nemusí být pro tebe dobré za rok. Proto pravidelně přehodnocuj své plány a buď ochoten změnit směr. „Člověk uvažuje v srdci o své cestě, ale jeho kroky řídí Hospodin“ (Přísloví 16:9). Když tvoje duchovní podstata říká „ne“, všimni si toho.
  3. Když Bůh je na tvé straně, zvítězíš. Kdosi se zeptal Abrahama Lincolna, jestli si je jistý tím, že Bůh je na jeho straně. Odpověděl: „Moc jsem o tom nepřemýšlel. Já jen chci vědět, jestli já jsem na Boží straně.“ Je normální spekulovat o tom, jak chceš, aby se věci změnily, ale Bůh sám vládne nad budoucností. Jenom Mu důvěřuj. „Svěř Hospodinu své počínání a tvé plány budou zajištěny“ (Přísloví 16:3).

 

„Svěř Hospodinu své počínání a tvé plány budou zajištěny.“ Přísloví 16:3

Zde jsou dvě důležité věci, na které musíš pamatovat, když děláš důležité rozhodnutí:

  1. Věř, že Bůh vede tvé kroky. Protože On to dělá! „Hospodin činí krok muže pevným, našel zalíbení v jeho cestě. I kdyby klesal, nikdy neupadne, neboť Hospodin podpírá jeho ruku“ (Žalm 37:23–24). Bůh neřekl, že neklopýtneš. Jenom slíbil, že tě zvedne, opráší, napraví, když to potřebuješ, a bude s tebou stále pracovat. J. I. Packer říká: „Okamžik vědomého vítězství vyvolá v člověku pocit, že kromě tohoto na ničem jiném nezáleží; v okamžiku, kdy vidíme pohromu, máme pocit, že je to konec všeho. Ale ani jeden z těchto pocitů není realistický, protože ani jednu událost nepociťujeme takovou, jaká ve skutečnosti je.“ Proto nebuď „vykolejený“; díky Boží milosti to zvládneš a vyjdeš z toho moudřejší.
  2. Uvědom si, že Bůh může vyvodit dobré věci ze špatných situací. „Víme, že všecko napomáhá k dobrému těm, kdo milují Boha, kdo jsou povoláni podle jeho rozhodnutí“ (Římanům 8:28). V každém úspěšném příběhu najdeš zápasy a nezdary. A také tam najdeš vytrvalou víru, která se odmítá vzdát. Po sepsání seznamu nesnází, vedle něhož by tvůj nejhorší den vypadal jako „výlet na pláž“, Pavel píše: „Ale já nepřikládám svému životu žádnou jinou cenu…“ (Skutky 20:24). Odkud pochází takovýto postoj? Pochází z poznání, že Bůh v tobě pracuje, pracuje s tebou a pracuje skrze tebe. A jak Ethel Waters (americká zpěvačka) říkávala: „Bůh nepodporuje lidi, kteří by selhali!“ I ty s Ním totiž můžeš vítězit.