SÍLA MODLITBY

hodinyNaše modlitba ztrácí sílu, když o ní pochybujeme. Ďábel nás chce oloupit o naději a snaží se, aby to vypadalo, že modlitba už není účinná.

Satan se nás velmi chytře snaží oklamat pomocí lží a zbytečných strachů. Když se Jákob dozvěděl falešnou zprávu o tom, že Josef byl zabit, ponořil se do beznaděje, ačkoliv to byla lež. Josef byl živ a dařilo se mu dobře, zatímco jeho otec se trápil a truchlil, když věřil lži.

Strach a pochybnosti okrádají věřícího o radost a důvěru v Boha. Bůh neslyší všechny modlitby, ale pouze modlitbu vyslovenou s důvěrou. Modlitba je jediná zbraň, kterou proti nepříteli máme. Musíme ji používat s velkou důvěrou, protože jinak nemáme žádnou obranu proti Satanovým lžím.

Myslíme si, že nás Pán neslyší, protože nepozorujeme žádnou odpověď. Ale můžete si být jisti, že čím déle je odpověď na modlitbu déle trvá, tím úžasnější nakonec bude. Čím hlubší je ticho, tím hlasitější bude odpověď!

Náš nedostatek trpělivosti je dostatečným důkazem, že od modlitby mnoho neočekáváme. Odcházíme z naší tajné modlitební komůrky a dále se nějak protloukáme životem; zdá se dokonce, že bychom byli v šoku, kdyby Bůh odpověděl.

Abraham se modlil za dítě a Hospodin odpověděl. Ale kolik let uplynulo, než držel svého syna v náručí? Když se modlíme ve víře, Bůh nás vždy slyší v okamžiku, kdy je modlitba vyslovena. Odpoví nám ale tehdy, až bude chtít a takovým způsobem, jakým bude chtít. Mezitím chce, abychom se radovali z pouhých zaslíbení a měli naději, zatímco čekáme na naplnění modlitby. A záporné odpovědi nám Bůh podává s velkým množstvím lásky, abychom neupadli v zoufalství.

„Potřebujete však vytrvalost, abyste vykonali Boží vůli, a tak dosáhli zaslíbení“ (Židům 10,36). 

 

 

zdroj:  http://davidwilkersoninczech.blogspot.cz/