Staronové chvály

Už delší dobu myslím na to, že by bylo dobré nahrát na web nové, či přezpívané již zveřejněné chvály. Dnešní připomenutí Letnic a neděle, která v našem sboru byla hlavně o chválách, mi k tomu dala konečně ten správný impulz, ale také potřebné “náboje”.
V nepravidelných intervalech tak budu na web nahrávat vždy po jedné chvále. Časem pak obnovím i sekci “Chvály”.

Dnes začneme mou velice oblíbenou chválou, která je plná pokory před Pánem. Nebudu zdržovat dlouhým článkem a pouze v krátkosti dodám…. Mějme na paměti, že chvála by pro nás měla být zároveň zpívanou modlitbou. Kéž tuto, ale i jiné chvály zpíváme vždy z celého srdce i ducha v naprosté pokoře a vydanosti Bohu.

Omluvte prosím drobné nedostatky, je to live 😉

Bůh vám žehnej

Pane co jsem před tebou