Štěpán Kafka – Hledání Boží přítomnosti

18.9. navštívil náš sbor Štěpán Kafka z kutnohorského KS. Téma jeho kázání by se dalo nazvat třeba”Hledání Boží přítomnosti”. Určitě bychom mohli zvolit i jiné názvy, podstatné ovšem je poselství, které Štěpánovo kázání nese – zažívat/hledat skutečný, živý a osobní vztah s Bohem, spoléhat se na Boží milost, bez které jsme lidově řečeno nahraní.

Osobně se mě slovo velmi dotýkalo a jsem skutečně šťastný, že jsem v některých oblastech mohl prohlédnout.
Musím se Štěpánem souhlasit, že není větší rozkoše, než přebývat v Boží blízkosti. Sám jsem to mnohokrát zažil, když jsem si říkal:”Pane, je tak krásné chodit s Tebou a vzdávat Ti chválu, jen díky Tobě jsem ještě naživu”. I přes to všechno jsem ale nejednou podlehl své slabosti a místo na Boží milost jsem leckdy spoléhal spíše na vlastní vůlí, nejspíš s myšlenkou, že si musím odpuštění zasloužit. Buďte prozíravější, ne vlastní snahou, pouze díky Boží milosti se nám dostává spasení.

Pane děkuji ti za tvou shovívavost a milost, kéž se za každých okolností dokážeme spoléhat pouze na Tebe.

Štěpán Kafka – Hledání Boží blízkosti

Během bohoslužby zazněla píseň Vyvýšený od kapely Heartbreak