AC-ČÁSLAV.CZ

David Wilkerson

Nezanedbávej své bdění na modlitbách

modlitba

Bůh se chce ujistit, že je tvé srdce odhodlané k vytrvalosti, bez ohledu na to, jak dlouho čekáš na Boží odpověď. Ježíš nám dal podobenství, aby ukázal, že Bůh vyčkává kvůli nám, abychom se rozhodli nepřestávat. Je to podobenství o vdově ve finanční tísni, která neustále chodila za soudcem a žádala spravedlnost (viz Lukáš 18:2-8). Soudce nakonec vdovině žádosti vyhověl, ale jen proto, že se nechtěl vyčerpat jejími neustálými prosbami. „Dopomohu jí k právu, poněvadž mi nedá pokoj. Jinak mi sem stále bude chodit, a nakonec mě umoří“ (verš 5). Ježíš dodává: „Což teprve Bůh! Nezjedná on právo svým vyvoleným, kteří k němu dnem i nocí volají, i když jim s pomocí prodlévá? Ujišťuji vás, že se jich brzo zastane“ (verše 7-8).

Celý článek

0

Bože, kde jsi?

„Jednou v noci Jákob seděl na otevřeném prostranství a promlouval s Pánem: „Bože, jak to dopadne s těmito obtížemi? Učinil jsi mi tak veliká zaslíbení. Řekl jsi mi, že mě povedeš, podržíš a naplníš se mnou svůj plán. Jak může něco z toho být tvým vedením? Co je to za dohodu? Pane, jednoduše nemám žádnou budoucnost.“ (viz Genesis 32:24-26)

Celý článek

0
Czech English German