AC-ČÁSLAV.CZ

Modlitba

Nezanedbávej své bdění na modlitbách

modlitba

Bůh se chce ujistit, že je tvé srdce odhodlané k vytrvalosti, bez ohledu na to, jak dlouho čekáš na Boží odpověď. Ježíš nám dal podobenství, aby ukázal, že Bůh vyčkává kvůli nám, abychom se rozhodli nepřestávat. Je to podobenství o vdově ve finanční tísni, která neustále chodila za soudcem a žádala spravedlnost (viz Lukáš 18:2-8). Soudce nakonec vdovině žádosti vyhověl, ale jen proto, že se nechtěl vyčerpat jejími neustálými prosbami. „Dopomohu jí k právu, poněvadž mi nedá pokoj. Jinak mi sem stále bude chodit, a nakonec mě umoří“ (verš 5). Ježíš dodává: „Což teprve Bůh! Nezjedná on právo svým vyvoleným, kteří k němu dnem i nocí volají, i když jim s pomocí prodlévá? Ujišťuji vás, že se jich brzo zastane“ (verše 7-8).

Celý článek

0

Modlitba

Neprosím o zázrak, Pane, nýbrž o sílu pro všední den.

  • Nauč mne umění malých kroků.
  • Učiň mne důvtipným a vynalézavým, učiň mne jistým, abych si uměl správně rozdělit čas.
  • Daruj mi jemný postřeh, abych pochopil, co je prvořadé a co druhořadé.
  • Prosím o sílu pro kázeň a míru, abych životem jen neproklouzával, ale abych

Celý článek

0
Czech English German