AC-ČÁSLAV.CZ

obviňování

HRA NA OBVIŇOVÁNÍ

„Já nejsem vinen krví toho člověka; je to vaše věc.“ Matouš 27:24

obvinění

Čím dál více se stáváme kulturou posedlou svalováním viny na druhé. V dnešní době naše neštěstí často považujeme za důsledek špatného jednání někoho jiného. „Mám se takhle kvůli nim. Oni mi to udělali.“ Nezačalo to však u nás. Táhne se to už od Adama v zahradě Eden, když řekl Bohu: „Žena, kterou jsi mi dal, aby při mně stála, ta mi dala z toho stromu a já jsem jedl“ (1. Mojžíšova 3:12). Je to v naší DNA!

Celý článek

0
Czech English German