AC-ČÁSLAV.CZ

víra

VĚŘ BOHU, ŽE TI DÁ “DOBRÉ VĚCI”

„Přislíbil jsi svému služebníku takové dobrodiní.“ 2. Samuelova 7:28

bible

Každý den usilujeme o to, abychom žili „z víry, ne z toho, co vidíme“ (viz 2. Korintským 5:7). Ale není to snadné. Je k tomu zapotřebí mysli nasycené Písmem, abys zůstal ve víře i v okamžiku, kdy čelíš situaci, která vypadá nemožně. Jak vybuduješ takový druh víry? K tomu, aby vztah prospíval, je zapotřebí, aby obě strany investovaly čas a energii do toho, aby se poznaly navzájem.

Celý článek

0
Czech English German