Tvůj Otec tě drží!

„… a nikdo je z mé ruky nevyrve.“ Jan 10:28

Jednoho horkého odpoledne na Floridě plaval malý chlapec v jezeře za jejich domem a nevšiml si, že ho pronásleduje aligátor. Jeho otec, který pracoval na dvoře, to uviděl a křičel na svého syna, aby plaval zpátky. Příliš pozdě!
Právě, když chlapec doplaval k otci, dostal se k němu i aligátor. Otec uchopil syna za paže, zatímco aligátor ho chytil za nohy. Aligátor držel pevně, avšak otec byl příliš rozvášněný, než aby povolil. Jeden farmář, přivolaný křikem, vyskočil ze svého nákladního auta a zvíře zastřelil. Chlapec to přežil a po několika týdnech v nemocnici poskytl rozhovor pro místní noviny. Ukázal reportérovi hrozné jizvy na nohou, a pak se zřejmou pýchou dodal: „Na pažích mám také veliké jizvy, protože tatínek mě držel a nehodlal mne pustit!“
Ježíš řekl: „… nezahynou navěky a nikdo je z mé ruky nevyrve“ (Jan 10:28). Ne že by to nepřítel nechtěl zkoušet. Bude ti namlouvat, že jsi od Boha tak daleko, že cesta domů už pro tebe neexistuje. Bude posílat i jiné, aby na tebe útočili zastrašováním a pocitem viny. Bude se tě snažit odvést od Boha. Může se dokonce stát, že uděláš špatná rozhodnutí, která v tobě zanechají duchovní a emocionální jizvy. Pokud ale patříš Bohu, nikdo se tě nemůže zmocnit! Žádné okolnosti tě nemohou vyrvat z jeho lásky (viz Římanům 8:39).
Nic, co jsi udělal, tě nemůže ukrást z ruky tvého Otce. Tvůj Otec tě drží! Kéž tě dnes tato mocná slova ujištění naplní pokojem.

zdroj: www.spkd.cz