VĚŘ BOHU, ŽE TI DÁ “DOBRÉ VĚCI”

„Přislíbil jsi svému služebníku takové dobrodiní.“ 2. Samuelova 7:28

bible

Každý den usilujeme o to, abychom žili „z víry, ne z toho, co vidíme“ (viz 2. Korintským 5:7). Ale není to snadné. Je k tomu zapotřebí mysli nasycené Písmem, abys zůstal ve víře i v okamžiku, kdy čelíš situaci, která vypadá nemožně. Jak vybuduješ takový druh víry? K tomu, aby vztah prospíval, je zapotřebí, aby obě strany investovaly čas a energii do toho, aby se poznaly navzájem. Dlouhodobá spojení jsou založena na důvěře a důvěrné znalosti zvyků a charakteru druhé osoby. A s Bohem je to stejné. Časem, až si budeš jistý Jeho věrností, bude snazší pustit svůj strach a nahradit ho důvěrou. Jeden spisovatel píše: „Poznat Boha znamená chodit s Ním, trávit čas nad Jeho Slovem, poznávat Jeho dokonalý charakter a bezpočetné příklady Jeho neochvějné lásky zobrazené v Jeho skálopevných zaslíbeních. Znamená to modlit se, mluvit, sdílet všechny detaily svého života a niterná cítění svého srdce. On už sice všechno ví, ale má rád důvěrnost těchto rozhovorů. Stejně jako v jakémkoli jiném vyváženém vztahu, nemůžeme být vždycky těmi, kdo mluví. Musíme si udělat čas na naslouchání, čas přijít před Pána a ztišit se tím způsobem, že ztišíme hluk našich myšlenek a shon našich emocí.“ Pamatuj na to, že jediné místo, kde strach funguje, je prázdný prostor, ve kterém měla být tvoje víra. Strach je založen na tom, co vidíš a slyšíš. Víra je založena na vědomí, že Boží Slovo je spolehlivé a že On zaslíbil „dobré věci“ těm, kteří Mu důvěřují, že jim je dá!

 

 

zdroj: spkd.cz