Vytrvejte v běhu – David Wilkerson

Vaše trápení se může týkat tělesného utrpení, nezaměstnanosti, vzdorných dětí, nevěrných přátel, duševního zmatku, bolesti. Procházíte tím den za dnem a Satan vám našeptává, stejně jako Jobovi, “Spravedliví přece netrpí. Kdyby tě Bůh slyšel – kdyby tě opravdu spasil a kdyby jeho sliby byly pravdivé – měl bys být zachráněn okamžitě. Kde je tvůj Bůh? Tohle máš za svoji víru?

Milovaní, nezříkejte se své víry! Satan je lhář. Procházíte trápením, protože vás Bůh miluje, protože Mu na vás záleží. Přemýšlejte: Žádali jste Pána, aby vás proměňoval do Jeho podoby. Jen On ví, co to obnáší. Ví o vašem utrpení a nedopustí, aby vás zničilo. Ve skutečnosti přesně ví, kdy vám umožnit únik. Nebude jednat, než nadejde ten správný čas a “uprostřed zkoušky vám poskytne východisko, abyste mohli obstát. (1.Kor. 10:13)

Buďte si jisti, že Bůh má všechno pod kontrolou. Bolest, přetrvávající nemoc, modlitby, které zůstávají zdánlivě bez odpovědi – ví o tom všechno. A ví také, proč ještě vaši zkoušku neukončil. Tak jako u Pavla, používá “osten ve vašem těle”, abyste došli požehnání. Ve skutečnosti může být ta věc, kterou si tak zoufale přejete, ta odpověď, která se vám zdá tak nezbytná, něčím, o čem Bůh ví, že pro vás není nejlepší. Pokud nakonec řekne “Ne”, víte, že chrání vaši duši a dává vám mnohem lepší odpověď.

A tím vším vás provází zástup svědků a povzbuzuje vás, “nevzdávejte boj o víru, vytrvejte v běhu!”

Inspirujte se mocným slovem od autora listu Židům: “Nezahazujete proto svou smělou důvěru – vždyť bude bohatě odměněna! Potřebujete však vytrvalost, abyste vykonali boží vůli, a tak dosáhli zaslíbení. Vždyť: Už velmi, velmi brzy, přijde Ten, který má přijít, a neopozdí se. (Židům 10:35-37)

 

Zdroj: http://davidwilkersoninczech.blogspot.cz/