Zvěstník – Leden 2016

1 Korintským 15:58 Proto, moji milovaní bratři, buďte pevní a nepohnutelní, rozrůstejte se v Pánově díle a vězte, že vaše práce pro Pána není zbytečná.

Drazí bratři a drahé sestry, milí přátelé. Vcházíme do roku 2016, o kterém vůbec nic nevíme, snad jen to, že právě začíná. Nikdo si asi nedovedeme představit, co tento rok přinese do našich osobních životů, jakým způsobem se dotkne života sboru, či co bude znamenat svým významem pro běh událostí v našem národě, potažmo v celém světě. V posledních měsících jsme neslyšeli nijak pozitivní informace ohledně vývoje a stavu našeho okolí, natož dění v ostatních národech. Mohlo by se zdát, že už se přece musí stát něco naprosto zásadního. Celý svět očekává změny a je i určitým způsobem k tomu veden. Nemyslím si, že by se situace měla měnit k lepšímu, ale přece jen vlastníme naději, která v našem srdci působí tak mocně, že máme sílu pozvednout svou hlavu. Napřímit se a jít zcela pevným krokem vstříc dním, které právě přicházejí.

Nevím, zda existují nějaká proroctví, která se vztahují k roku 2016, ale co naprosto určitě vím je, že Pán Ježíš sedí na trůně, který se nikdy neotřese. Věřím, že není žádného důvodu hledět do budoucna s tragickým výrazem, nebo snad se strachem, že se blíží konec. Nemám sice žádný pevný příslib od Pána, že se změní mnohé v mé rodině, ale věřím, že On má svůj čas. Je toho mnoho, co bych tak rád změnil, ale je to momentálně v lidských očích téměř nemožné. Ale u Boha je vše možné!!! Pokud On dokázal změnit můj život, pak jsem naprosto přesvědčen, že je schopen učinit ještě daleko více. Vím, že někteří z nás to neměli v tom loňském roce vůbec jednoduché, ale je ohromné vítězství, že můžeme společně vstupovat do nového roku s nadějí, že Bůh bude jednat. Alespoň tak se na to dívám já. Neumím nijak posílit vaší víru, ale náš drahý Pán je tím, kdo to činí denně a činí tak i dnes.

Věřím, že verš v úvodu není nijak náhodný, ale že sem patří a přichází s povzbuzením, že tvoje práce pro Pána není zbytečná. Možná si tak někdy připadáme, ale je čas se na to vše začít dívat novým způsobem. My si tak můžeme mnohdy připadat, ale náš Bůh na to hledí přece jen trochu jinak. A tak závěrem nám všem chci popřát to, abychom zůstali pevní a nenechali se ničím zviklat.
Přeji vám Boží blízkost a Jeho moudrost, pevné zdraví, mnoho osobních i pracovních úspěchů v nadcházejícím roce 2016 a věřím, že společně projdeme vítězně v Ježíšově moci i tímto rokem. Jsem za vás vděčný a děkuji za mnohou podporu, kterou jsem společně se svou rodinou mohl cítit do dnešního dne. Vážíme si toho a máme vás moc rádi.

V lásce Kristově váš pastor Mirek

Kompletní zvěstník ke stažení zde pdf_downlaod