Zvěstník – leden 2020

Pokojný rok 2020

Římanům 12:12 V naději se radujte, v soužení buďte trpěliví, v modlitbě vytrvalí.

Milí přátelé, drahé sestry a drazí bratři.
Vstoupili jsme společně do dalšího roku, o kterém vůbec nic nevíme a ani nemáme tušení, co nám vlastně přinese. Z tohoto pohledu to vypadá všelijak, ale z pohledu výše citovaného verše se to dá přece jen vidět o něco lépe.

Věřím, že to jde ruku v ruce i s veršem, se kterým jsme do tohoto roku vcházeli, o kterém jsme společně mluvili při posledním loňském shromáždění. Jak bylo zmíněno, každého z nás v tom letošním roce čeká nějaké zásadní rozhodnutí. Dalo by se říci, že ta ve své podstatě přicházejí
každý den. Ale já mám na mysli rozhodnutí, či situace, které zásadně mění směr, či dění v našem životě. Víme, že přicházejí, ale zdají se nám jako ta, která nemají řešení. Ale náš drahý Pán řešení má a připravuje nás na to. Proto jsem vděčný za Jeho milost, ale i slovo, které nás může
v tomto roce 2020 provázet:

Marek 10:27 Ježíš na ně pohleděl a řekl: „U lidí je to nemožné, ale ne u Boha. Neboť u Boha je možné všechno.“

Kdykoli budeme stát v bodě, kdy na nás dolehne tlak neřešitelné situace, nebo budeme nerozhodní, či dokonce bezradní, že nemáme východisko, pak můžeme mít jistotu, že Bůh je má. U Něho je vše možné!!! Ať přijde cokoli, můžeme mít jistotu, že Bůh je s námi.
Takže, co si přát do toho nového roku?

V naději se radujte – získali jsme velkou a dokonalou naději v Pánu Ježíši Kristu. A to nám všem přeji. Abychom skrze tuto naději hleděli nejen na tento svět, ale hleděli skrze ni i do budoucích dní. Protože pouze tato naděje, která cele a plně obsahuje Ježíšovu milost, jistotu, pokoj, radost a především Jeho lásku, nám je ku pomoci, ať přijde cokoli.
Nebojme se dívat kolem sebe v této naději a vidět, že i když se věci hýbou jinak, než je zdrávo, tak trůn našeho drahého Pána se NIKDY NEPOHNE.

V soužení buďte trpěliví – tady platí to, co Pán Ježíš řekl a co platí stále, kdy Jeho slova jsou právě plná naděje, i když to vypadá, že to vlastně „nedopadne“: Jan 16:33 Toto jsem vám pověděl, abyste ve mně měli pokoj. Ve světě máte soužení. Ale buďte dobré mysli, já jsem přemohl svět.“ O soužení, čili o tom, že přijdou těžké momenty, o tom se nám nechce příliš mluvit. Ale ať chceme či nechceme, byly, jsou a žel i budou součástí našeho života. Pán Ježíš to věděl, protože sám skrze ně procházel. O to více je nám nadějí právě to, co sám řekl. Přeji nám, abychom byli právě v nelehkých dobách trpěliví, abychom dobře slyšeli Boží hlas a nechali se vést. Nikdy se nesnažme věci bagatelizovat, mávat nad nimi rukou, protože to přece zvládneme levou zadní. To nikam nevede. Ale buďme trpělivými Božími dětmi, které se spoléhají na Jeho zaslíbení a pomoc.

V modlitbě vytrvalí – to je ta nejlepší „náplň“ našeho duchovního života. A nejen duchovního. Modlitba mění situace, přináší naději a proměňuje náš život. Přeji nám všem, abychom modlitbu nikdy neodložili „na potom“, ale zůstávali jsme v ní vytrvalí a stálí. Bez modlitby, bez krásného rozhovoru s naším Otcem v nebesích pomalu chřadneme, až se najednou ocitneme zcela vyčerpáni a zničeni. V modlitbě je moc, v děkování je síla a v přímluvě roste naše sebejistota, že jsme součástí Těla Kristova.
Potřebujeme se.

Mějte krásný a pokojný rok s naším drahým Pánem a kéž Bůh dává světlo
našim nohám. Jsem vděčný Pánu, že mohu být součástí vás všech.

Bůh vám žehnej.

V lásce Kristově Mirek

 

Kompletní zvěstník ke stažení zde pdf_downlaod