Zvěstník – prosinec

TUDY NE!!!

Drazí přátelé,
letošní rok se neuvěřitelnou rychlostí blíží ke svému závěru. Vstupujeme do posledního měsíce tohoto roku a většinou je to čas, kdy se člověk obrací zpět, aby zhodnotil, zda se vše povedlo, nebo jsou oblasti, které by nejraději vymazal, nebo alespoň poopravil. Já se dnes ale nebudu ohlížet zpět, nýbrž bych nás všechny chtěl povzbudit k tomu, abychom do toho posledního měsíce roku, ale i do dalších dní roku příštího, mohli vstupovat s nadějí, že pokud jsme vydali sami sebe našemu drahému Pánu Ježíši (Přísloví 16:3 Svěř Hospodinu své počínání a tvé plány budou zajištěny), pak je dobré Mu důvěřovat i v momentech, kdy celý náš člověk křičí: „Tudy ne!!!!“
V krátkosti bych se chtěl sdílet s mým malým svědectvím o Boží shovívavosti s mou paličatostí, potažmo s MÝM přesvědčením 🙂

Jeli jsme společně s Marcelou v tomto týdnu na Moravu navštívit jednu rodinu. Než jsme vyjeli, zadal jsem adresu do navigace a vyrazil i s tím vědomím, že cestu moc dobře znám, protože jsem ji absolvoval nesčetněkrát. Když jsme opouštěli Chrudim, začala mi navigace hlásit, abych uhnul z hlavní cesty a jel jinak, než jsem byl naučen. Ke všemu cestou, která mířila po vedlejších silnicích. První „radu“ jsem přešel slovy: „Co to je? Tam určitě nepojedu.“ A pokračoval jsem „svou“ zaručenou cestou. Po jednom kilometru přišlo hlášení navigace znovu, kdy jsem použil slova: „Tudy tedy určitě ne!“ Po pěti kilometrech přišlo hlášení našeho palubního přístroje potřetí. Bojoval jsem uvnitř se vztekem a obavou zároveň. V duchu jsem si říkal: „Co teď? To už není normální.“ Po krátké (spíše letmé) modlitbě, a podotýkám, že velmi nerad, jsem uhnul ze zajeté cesty a vydal se vstříc neznámu. Po mnoha různých gestikulacích, dovedete si mě určitě představit, nemnoha „různých“ slovech a větách, jsem se nakonec poddal a jen čekal, co přijde a kde vyjedeme. Vyjeli jsme v Litomyšli a pokračovali dál po silnici první třídy směrem na Moravskou Třebovou. V rádiu nic nehlásili žádná nehoda, žádná dopravní zácpa, zkrátka jsme dorazili do cíle bez jakéhokoli vědomí, proč jsme jeli cestou necestou.
Domu jsme se vraceli pozdě večer, takže provoz byl podstatně řidší a jelo se plynule a v pohodě. Zbystřil jsem v Litomyšli, zda mě zlatá pomocnice navigace opět požene těmi kotáry. A ono nic. Jeli jsme dál.
A najednou seobjevila tato značkakolony, která upozorňuje na tvořící se kolony. Ale jelikož byl už slabý provoz, projeli jsme bez zastavení. Po několika kilometrech se tato značka opakovala doplněná ještě o semafor, který byl však vzhledem
k nočnímu provozu vypnut.
A „byl jsem doma“. Kdo zná silnici první třídyz Hradce Králové na Olomouc a Ostravu, ví, že přes den je to plné kamionů a velmi hustý provoz. Pokud bych dal na „své“ intuice, stáli bychom v dopravní zácpě a já bych tak špačkoval, že by se mi prášilo od pusy. My si zatím jeli sice cestou necestou, ale téměř sami a objeli jsme tento kritický úsek bez ztráty kytičky. Kapituloval jsem před Pánem a byl plný vděčnosti, že jsem se nechal přemluvit.

Takže, někdy se nám může stát, že nám Pán Bůh naruší náš směr či rozhodnutí. On do toho nevstoupí násilím, ale upozorní. Jak to říkával bratr Rudek: „Upozorní jemně.“ V mém případě to bylo jednou, pak podruhé a nakonec potřetí. Jsem rád, že jsem poslechl, byť jsem výsledek tohoto rozhodnutí vlastně celý den neviděl.

Jób 33:14 Vždyť Bůh promluví jednou i podruhé, ale člověk to nezpozoruje.

Mě zastavilo až upozornění třetí :), abych to zpozoroval. A to je ta Boží shovívavost s námi a k nám lidem, Jeho Božím dětem. Proto platí stále více a důsledněji slovo z Písma: Proto, jak říká Duch svatý: „Jestliže dnes uslyšíte jeho hlas…..“

Učme se to každý den, v jakékoli situaci, abychom věděli a slyšeli, když Pán Bůh promluví.
Modlím se již delší dobu za slovo pro příští rok, kdy nic nenasvědčuje tomu, že by to měl být rok lepší, či klidnější. Ale mám naději, že v Něm, v síle našeho Pána jsme schopni projít.

Přeji vám všem pokojný prosinec provoněný nejen cukrovím, ale hlavně Boží láskou a prostoupený přítomností Boží milosti a Jeho shovívavostí.

Krásné Vánoce a Boží pokoj vám všem.

MiK

Kompletní zvěstník ke stažení zde pdf_downlaod