Zvěstník – září

Drazí přátelé,

máme tu opět začátek nového školního roku a léto nám pomalu odchází, aby přenechalo místo krásným podzimním dnům. Ano, možná je ještě brzy, ale čas je neúprosný a nedá se zastavit. Já osobně miluji letní prázdniny, protože přece jen ubude nějaká ta starost, která je spojena s průběhem zbývajícího roku. Mě vždy tak trochu zamrzí, když toto prázdninové pozastavení skončí, ale pak si řeknu, že zase po roce přijde zpět. Někomu naopak prázdniny vadí, protože je všude nějak moc lidí, ale myslím si, že vždy se nakonec se vším srovnáme a každý si najde „to svoje“.

Minulou neděli jsem mluvil o tom, že nás čeká nyní více návštěv, které dorazí do našeho sboru. Nakonec se přece jen ten dost nabitý program prořídl, i když tak trochu očekávaně. Měl dorazit „pastor Felix“ z Nigerie, ale žel nedostal potřebná víza spojená s vycestováním do Evropy. Byla sice znovu podána žádost, ale to bude chvilku trvat, takže uvidíme, jak to bude dál.

18.9. k nám přijede sloužit Štěpán Kafka z kutnohorského KS (Křesťanské společenství), vlastně ze sboru, z kterého jsme společně s Pavlem a Evou Dolejšími vyšli v roce 1990 zakládat sbor do Čáslavi. Již je to úctyhodných 26 let. To je přece jen nějaký ten kousek života.
Štěpán má na srdci touhu mluvit o vztahu s Pánem Ježíšem Kristem, protože také vnímá, že církev, potažmo my, se stáváme lidmi – křesťany pouze formálně, to znamená, že žijeme pouze o „svatých“ dnech, jako jsou neděle, či nějaké křesťanské svátky. Ale každodenní život s Pánem Ježíšem ztrácí na významu. SVATOST se vytratila a mnohdy si klademe otázky: „Jak je možné, že víra takňák nefunguje “.
Těším se, co bude Pán skrze ústa Štěpána mluvit do našich srdcí.

Na víkend 24.-25.9. přijedou manželé Peter a Jana Kozicovi. Jsou původem ze Slovenska, ale nyní, co odešli do Spojených států a uvěřili, se ocitli v ČR jako misionáři. Sloužili tři roky ve Vyškově a v loni Peter vystoupil na pastorálce s tím, že cítí povolání ke službě mužům.

Tady je malinký kousek jeho svědectví:

Změnám jsem se bránil Velmi dobře si pamatuji, jak jsem v 91. roce vyznal Ježíše Krista jako svého Spasitele. Potom jsem byl velice zapálený a Duch svatý mi stále ukazoval věci, které je třeba změnit, ale já jsem nebyl otevřený ke změnám. Myslel jsem si, že to, co dělám, je dobré, správné a dobře načasované. A změnám jsem se bránil. Myslel jsem si, že jsem dobrý, milující, těžce pracující manžel, obětující se, obětavý…
Šest let po obrácení jsem se dostal na mužskou konferenci v Tampě (USA). Nechtěl jsem tam vůbec jet, protože jsem si myslel, že to bude ztráta mého drahocenného času. Duch svatý mi ale řekl, že bych měl jet. A právě na té konferenci si Bůh mocně použil některé bratry a Boží slovo. Bylo tam ohromné množství mužů a bratrů, podobných jako já. Dotýkaly se mě věci, které jsem ani nechtěl poslouchat – jak být milujícím manželem, jak být obětavým, čestným, poctivým, jak se modlit za svou rodinu, manželku – protože jsem je do té doby vůbec nedělal. Dokonce tam i zaznělo, že pokud máme nějaké problémy v manželství, nemáme být hloupí a modlit se, aby Duch svatý proměnil manželku, ale že se musíme změnit my, muži. K tomu všemu to pokračovalo, že pokud skutečně chceme vědět, kdo je problémem v našich rodinách, že jsme to my, muži. Ty jsi ten problém.
Jak to ten řečník řekl a ukázal rukou, Duch svatý se mne tak silně dotkl: „Peter, ty jsi ten problém! Ty se musíš změnit, abys měl funkční rodinu, protože ty máš problém.“ Ten večer jsem se doma musel omluvit svým třem dcerám, poprvé v životě. A potom samozřejmě manželce, po osmnácti letech manželství! Byl to velký duchovní průlom v naší rodině. Nebylo to proto, že by se manželka změnila, nebo se modlila za změnu, ale protože já jsem se s pomocí Ducha svatého změnil. Prosil jsem Ho, aby mi pomáhal a On mi od toho dne stále pomáhá, protože nejsem dokonalý a stále je na čem pracovat.
Jsme letniční a máme velké privilegium. Duch svatý nás může proměňovat, může se nás dotýkat, zmocňovat nás, pokud mu to dovolíme. Ale musíme mu to dovolit. Proto vás, bratři, vyzývám, dovolte Duchu svatému, abychom měli lepší, zdravější rodiny, abychom byli proměňováni na každý den ve jménu Ježíše Krista. Amen!

Peter Kozic

Kompletní zvěstník ke stažení zde pdf_downlaod